Parkering Rom Fiumicino (Leonardo da Vinci) flygplats

Roms huvudflygplats Fiumicino, även kallad Leonardo da Vinci, ligger ca 35 km sydväst om Rom. Den är Italiens största flygplats och räknas som världens 25:e mest trafikerade flygplats. Med bil når man lättast flygplatsen via motorväg A91 från Rom. Flygplatsens parkeringsområden omfattar långtidsparkering utomhus och i garage, korttidsparkering i garage, executive parkering (en slags VIP-parkering), parkering i direkt anslutning till ankomstterminalen samt parkering för funktionshindrade. Dessutom erbjuder Fiumicino ett särskilt parkeringsområde enbart för gravida kvinnor eller kvinnor med småbarn. Flygplatsen kallar denna parkering för Pink Parking. Här finns extra stora parkeringsrutor för att underlätta vid i- och urstigning ur fordonen.

Prisuppgifter parkering

  • Prisexempel 1 vecka långtidsparkering: € 69
  • Prisexempel 2 veckor långtidsparkering: € 111-118 beroende på säsong
  • Prisexempel 1 vecka korttidsparkering: € 99
  • Prisexempel 2 veckor korttidsparkering: € 169
  • Prisexempel 1 vecka executiveparkering: € 116
  • Prisexempel 2 veckor executiveparkering: € 207
  • Prisexempel 1 timme vid ankomstterminal: € 3 (Max 1 timme)

Kontaktinformation

Karta: Rom Fiumicino (Leonardo da Vinci flygplats)