Parkering Örebro Airport

Flygplatsen ligger drygt 12 kilometer väster om Örebro och kan enkelt nås av 1 miljon människor i regionen. Det är Sveriges största regionalflygplats och landets fjärde största charterflygplats. Det finns både kort- och långtidsparkeringar tillgängliga precis utan terminalbyggnaden.

Priser:

  • Korttidsparkering (5 kr/30 minuter men max i 3 timmar)
  • Långtidsparkering i inhägnat område (60 kr/dygn, 350 kr/vecka). Följande dygn 8 kostar parkeringen 30 kr/dygn.

Kontaktinformation

Karta: Örebro Airport